מדבר, מדברת, מדברים, מדברות
<BGSOUND SRC="a206.au">