אלף 2

סטודנט, סטודנטים

סטודנטית, סטודנטיות

-בְּ-, בַּ

-בַּ-, בָּ

אוניברסיטה

מדבר, מדברת, מדברים, מדברות

עברית

אנגלית

שיעור

מורֶה

מורָה

פרופסור

פרופסורית

אני