בית 1

שלומי

!שלומי טוב, תודה

שלומךָ

שלומךְ

שלומו

שלומה

?מה שלומך

לומד

מלמד

יושב

אוהב

קורא

כותב

סינית

הסטוריה

מתימטיקה

כן

לא

?מי

?האם

ספרייה