בית 4

(רוצה (לרצות

(עושה (לעשות

פה, כאן

שם

אבל

שיעורים

עכשיו

יכול

צריך