חית 2

משהו

מישהו

אולי

(קיבל (לקבל

(בית ספר (ז., ר. בתי-ספר

על-יד

(.תשובה (נ

-כש

נכון

(הייה (להיות