(לימודי המזרח התיכון (ז.ר
<BGSOUND SRC="ch414.au">