דלת 1

(זמן (ז

(עבר (ז

(הווה (ז

(עתיד (ז

(בניין (ז

(פועל (ז

(שורש (ז