דלת 2

(אמר (להגיד

(שאל (לשאול

(ענה (לענות

(סיפר (לספר

(ספר (ז., ר. ספרים

(סיפור (ז

אתמול

(יום (ז., ר. ימים

היום

(פעם (נ., ר. פעמים

על

(ראה (לראות