דלת 3

(בא (לבוא

(שר (לשיר

היטב

מהר

לאט

יפה

קשה

בשקט

?איך