גימל 1

(זכר (ז

(נקבה (נ

יחיד, יחידה

רבים, רבות