גימל 3

ילד, ילדה, ילדים, ילדות

בחור, בחורה, בחורים, בחורות

חתול, חתולה, חתולים, חתולות

כלב, כלבה, כלבים, כלבות

(עיתון (ז, ר. עיתונים

(מכתב (ז., ר. מכתבים

(שיר (ז., ר. שירים

(דירה (נ., ר. דירות

(שפה (נ., ר. שפות

(מחברת (נ., ר. מחברות