גימל 4

(חנות (נ., ר. חנויות

(איש (ז., ר. אנשים

(ביית (ז., ר. בתים

(רחוב (ז., ר. רחובות

(לילה (ז., ר. לילות

(מלון (ז., ר. מלונות

(מקום (ז., ר. מקומות

(אישה (נ., ר. נשים

(עיר (נ., ר. ערים