הא 4

?איזה, איזו, אילו

?למה

?איפה

?מתי

?לאן

כי

בגלל