הא 5

(תרגיל (ז

(עט (ז

(עיפרון (ז., ר. עפרונות

(עמוד (ז

(נייר (ז., ר. ניירות

(בחינה (נ), מבחן (ז

(הלך (ללכת

-מֵה

(ידע (לדעת