טית 1

(לבש (ללבוש

(מדד (למדוד

(נעל (לנעול

(חבש (לחבוש

(גרב (לגרוב

(הרכיב (להרכיב

(בגד (ז

(קנייה (נ

(מכירה (נ

(הנחה (נ

(מכר (למכור

(חולצה (נ

(חולצת "טי" (נ

(שמלה (נ

(חצאית (נ