ויו 1

(אוכל (ז

(שתייה (נ

(כסף (ז

(ארוחה (נ

(דולר (ז

(שקל (ז

(עלה (לעלות

(קנה (לקנות

(שתה (לשתות