ויו 2

(שילם (לשלם

(מזומן (ז

(צ'ק (ז

(כרטיס-אשראי (ז

(ביקש (לבקש

(שוק (ז., ר. שווקים

(סופרמרקט (ז

(בנק (ז

(קמפוס (ז

הרבה

(דבר (ז