יוד 1

(מספר (ז

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

שביעי

שמיני

תשיעי

עשירי