יוד 2

אחת

שתיים, שתי

שלוש

ארבע

חמש

שש

שבע

שמונה

תשע

עשר