יוד 3

אחת-עשרה, אחד-עשר

שתים-עשרה, שנים-עשר

שלוש-עשרה, שלושה-עשר

ארבע-עשרה, ארבעה-עשר

חמש-עשרה, חמישה-עשר

שש-עשרה, שישה-עשר

שבע-עשרה, שבעה-עשר

שמונה-עשרה, שמונה-עשר

תשע-עשרה, תשעה-עשר