יוד 4

עשרים

עשרים ואחת, עשרים ואחד

עשרים ושתיים, עשרים ושניים

שלושים

ארבעים

חמישים

שישים

שבעים

שמונים

תשעים

מאה

אלף

אלפיים

(כתובת (נ

(מיקוד (ז