יוד 5

(נולד (להיוולד

(חי (לחיות

(התחתן (להתחתן

נפטר

אחר-כך

(גיל (ז

(משפחה (נ

(הורים (ז.ר

(אב, אבא (ז

(אב-חורג (ז

(אם, אמא (נ

(סב, סבא (ז

(סבתא (נ

(אח (ז

(אחות (נ