יוד 6

(בן (ז

(בת (נ., ר. בנות

(בעל (ז

(אישה (נ

(דוד (ז

(אחיין (ז), אחיינית (נ

(בן-דוד (ז), בת-דוד (נ

(נכד (ז), נכדה (נ

(בן-זוג (ז), בת-זוג (נ