יוד 7

עדיין

כבר

עוד לא, עדיין לא

שוב, עוד פעם

מוקדם

מאוחר

(דקה (נ

(חצות (נ

(צוהריים (ז

אחר-הצוהריים