יוד 8

מחר

לפני

אחרי

עד

(ישן (לישון

עייף

רעב

צמא

שמח

(חשבון (ז

ועוד, פלוס

פחות, מינוס

כפול

...לחלק ל

(...שווה (ל