יוד 9

(לוח (ז., ר. לוחות

(תאריך (ז

(יום-הולדת (ז., ר. ימי-הולדת

(חודש (ז

ינואר

פברואר

מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר