יוד-אלף 1

(חולה (לחלות

(מרגיש (להרגיש

(כואב (לכאוב

(רופא (ז

הכל

(בעייה (נ

(חום (ז