(כף-יד (נ., ר. כפות-ידיים
<BGSOUND SRC="ya302.au">