(כף-רגל (נ., ר. כפות-רגליים
<BGSOUND SRC="ya303.au">