יוד-אלף 4

(התעמלות (נ

(רץ (לרוץ

(קם (לקום

(נח (לנוח

קדימה

אחורה

שמאלה

ימינה

(צד (ז., ר. צדדים

הצידה