זיין 1

(מלה (נ., ר. מלים/מלות

(מלות-יחס (נ

של

עם

על

בשביל

אל

(עזר ל... (לעזור

(נתן ל... (לתת

(קרא ל... (לקרוא