זיין 2

(נסע (לנסוע

(סרט (ז

(טלוויזיה (נ

(בוס (ז

אז

יפה

(חוץ (ז

בחוץ

(ארץ (נ

(הארץ (נ