אלף 1

(אוטובוס (ז

(אונייה (נ

(אתר (ז

(ביקר (לבקר

(הבין (להבין

(הכין (להכין

(הכיר (להכיר

(הצעה (נ

(התחלה (נ

(התכונן (להתכונן

(חזר (לחזור

(חזרה (נ

(טייל (לטייל

(טס (לטוס

(ים (ז

(מודיעין (ז

(מונית (נ), טקסי (ז

(מטוס (ז

(מכונית (נ

(מרכז (ז