אלף 3

(ברירה (נ

(זמן (ז

(חשק (ז

(סבלנות (נ

(שכל (ז

(טילפן (לטלפן

(צילצל (לצלצל

(תרגום (ז

(תירגם (לתרגם