בית 1

(אומן (ז., נ. אומנית

(אומנות (נ

(הרצאה (נ

(חלוץ (ז

מודרני

(מסגרת (נ

(נוף (ז

(נושא (ז

(פסל (ז

(פסל (ז

(צבע (ז

(צבעי-מיים (ז

(צבעי-פסטל (ז

(צבעי-שמן (ז

(צייר (ז

(צייר (לצייר

(צלם (ז

(רקד (לרקוד

(תמונה (נ), ציור (ז

(תערוכה (נ