חית 1

(אמבטיה (נ

(אסלה (נ

(ארון (ז., ר. ארונות

בינתיים

(דלת (נ., ר. דלתות

(הוסיף (להוסיף

(החליט (להחליט

(הכניס (להכניס

(התקלח (להתקלח

(וילון (ז., ר. וילונות

(חדר (ז

(חדר-ארונות (ז

(חדר-עבודה (ז

(חדר-שינה (ז