חית 2 (חדר-שירותים, שירותים (ז

(חלון (ז., ר. חלונות

(חשמל (ז

(טוחן-אשפה (ז

(כוננית (ז

(כיור (ז

(.כיריים (ז. או נ

(כיסא (ז., ר. כיסאות

(כורסה (נ., ר. כורסאות

(מדיח-כלים, מדיח (ז

(מחיר (ז

(מחשב (ז

(מטבח (ז

(מיטה (נ