חית 4

(שולחן (ז., ר. שולחנות

(תנור-אפייה, תנור (ז

(אידה (לאדות

(אפה (לאפות

(טיגן (לטגן

(צלה (לצלות