(הסתכל ב.../על (להסתכל ב.../על
<BGSOUND SRC="d102.au">