דלת 1

(הביא (להביא

(הסתכל ב.../על (להסתכל ב.../על

(הצטער (להצטער

(...השתמש ב... (להשתמש ב

(...התרגל ל... (להתרגל ל

(חיפש (לחפש

...-כ

(מילון (ז