דלת 2

(בילה (לבלות

(העיר (להעיר

(התלבש (להתלבש

(התעורר (להתעורר

(התרחץ (להתרחץ

(ישן (לישון

(נח (לנוח