גימל 2

(נגמר (להיגמר

(נכנס (להיכנס

(נמצא (להימצא

(נפגש עם (להיפגש עם

(נפל (ליפול

(נפצע (להיפצע

(ניצח (לנצח

על-ידי

(קבוצה (נ

(שיחק (לשחק