הא 1

(אוכלוסייה (נ

(אירוע (ז

(גבורה (נ

(דת (נ

דתי

הוקם

(זיכרון (ז., ר. זיכרונות

(חג (ז

(חגג (לחגוג

חילוני

יהודי

(יצא (לצאת

(כיבד (לכבד

(מדינה (נ

מלא