הא 2

(מנהג (ז

(מנהיג (ז

(מסורת (נ

מסורתי

(מיעוט (ז

(מיצווה (נ

(עם (ז

(עצמאות (נ

פתוח

רגיל

(שואה (נ

(תנועה (נ

(תפקיד (ז

(תרבות (נ