שום דבר לא... לא... שום דבר
<BGSOUND SRC="h310.au">