טית 1

(אזרח (ז

(אזרחות (נ

(בחר (לבחור

(ביצע (לבצע

(דגל (ז

(הכרזה (נ

(זיית (ז., ר. זייתים

(זכות (נ

(חוקק (לחוקק

(חוק (ז

(חוקה (נ

חשוב

(טלית (נ

(יסוד (ז., ר. יסודות

(ייצג (לייצג