טית 3

(פוליטיקה (נ

(צדק (ז

(ריבונות (נ

(רשות (נ

רשמי

(תושב (ז