ויו 1

אותו הדבר

(אחוז (ז

במשך

(גברת (נ

דומה

(דור (ז., ר. דורות

זהה

חלש

(כלל (ז

כמובן