ויו 2

כמעט

(מבנה (ז

(מדען (ז

(מקרה (ז

(נעשה (להיעשות

(נראה (להיראות

(סיבה (נ

(סיכוי (ז

(עת (נ., ר. עיתים

(קיבל (לקבל