ויו 3

(קבע (לקבוע

(קיווה (לקוות

קרוב

(תאומים (ז. ר

(תורשה (נ

(תכונה (נ

לו, אילו

לולא